1. Sınıflar

İlkokula atılan bu ilk adımda etkinlik temelli eğitim veriyoruz. Okuma-yazma çalışmaları ile okulu sevmelerini eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz.

2. Siniflar

2. Sınıf Öğrencilerimizin hızlı ve anlayarak okuma, işlem ve problem çözme becerilerinin geliştirildiği bir dönemdir.

3. Sınıflar

3. Sınıf öğrencilerimizin test teknikleriyle tanıştıkları, okuduklarını anlama ve yorumlamada daha aktif oldukları bir dönemdir.

4. Sınıflar

4. Sınıf artık öğrencilerimizin iletişim ve etkileşim kurmada istekli oldukları, okuma –anlama, anladığını yorumlama, yorumladıklarını görselle pekiştirme gücüne sahip oldukları bir dönemdir.