4. Sınıflar

4. Sınıf artık öğrencilerimizin iletişim ve etkileşim kurmada istekli oldukları, okuma –anlama, anladığını yorumlama, yorumladıklarını görselle pekiştirme gücüne sahip oldukları bir dönemdir.

Süre:
40 Hafta

4. Sınıf artık öğrencilerimizin iletişim ve etkileşim kurmada istekli oldukları, okuma – anlama, anladığını yorumlama, yorumladıklarını görselle pekiştirme, matematik problemlerinde muhakeme yapabilme gücüne sahip oldukları bir dönemdir.

 Bizler öğrencilerimizin bu dönemlerinde; kısa ve uzun vadede hedef belirleme, sorumluluk alabilme, iç kontrol kazanabilme, verimli ders çalışabilme becerilerinin gelişimini sağlamalarını hedefledik.

 Bu hedef doğrultusunda günlük ödevlerinin yapılması ve kontrolünden sonra anlaşılmayan konular üzerinde durarak başarıya bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyoruz.

 Hızlı ve anlayarak okuma becerilerinin pekiştirilmesine destek veriyoruz.

 Günlük ders tekrarı yaparak testlerle konuları pekiştiriyoruz.

 Bir matematik cümlesi nasıl okunur, nasıl analiz edilir, çözüm aşamaları nelerdir üzerinde durarak matematiği zevkli hale getiriyor öğrencilerimizin başarısına destek oluyoruz.

 Bireysel eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

 Yaratıcı drama etkinliklerimizle öğrencilerimizin bilgi birikimlerini günlük yaşamlarında kullanabilmelerini amaçlayarak empati kurma, bireysel farklılıklarını ayırt edebilme ve grupla etkili iletişim kurma becerilerini geliştiriyoruz.

Çalışma Programı:

  • Günlük Ödevler
  • İngilizce
  • Soru okuma analiz etme
  • Test Çözümleri
  • Drama-Resim-Akıl Oyunları