LGS

Liseye Geçiş Sınavı (LGS)

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) iki oturum var. Toplamda 90 sorunun olduğu sınavın ilk oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30’da yapılıyor.

İki oturum arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakika süre veriliyor.

Sözel alandan 50 sorunun sorulacağı sınavın birinci oturumu, 75 dakika.

Soruların dağılımı: Türkçe 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar soru bulunuyor.

İkinci oturumda ise sayısal alandan 40 soru soruluyor ve sınav 60 dakika.

Bu oturumda öğrenciler Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden 20’şer soru cevaplıyor.

 

 

Öğrenciler tercihlerini nasıl belirleyecekler ?

Öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşebilmek için sınava giriyorlar.

Liseye Geçiş Sınavı’nda her öğrenci için en az 2, en fazla 5 okul seçme imkanı var. Öğrenciler tercih listesindeki okullara yerleşemezse, oturduğu yerin yakınlarında bir okula kayıt olma şansları var.

Puanlamayla nasıl yapılıyor?

İlk olarak, sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanacak.

Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde ediliyor.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunuyor.

 

Öğrencilerin yanında bulundurması gereken evraklar

Kimlik kontrollerinin aksamaması ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için, öğrenciler en geç sınavdan yarım saat önce , fotoğraflı giriş belgelerinde belirlenen binalarda hazır bulunmak zorunda.

Öğrenciler, yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalı.

Ayrıca, geçerli kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Sınavda öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Sınavda dikkat edilmesi gerekenler listesinin başında zamanı iyi kullanmak geliyor. Bunun için öğrencinin zorlandığı sorularda zamanını kaybetmemesi ve o soruyu geçerek daha sonraya bırakması gerekiyor.

Öğrencilerin büyük bir emek sarf edip hazırlandığı sınavlar kodlama hatası yüzünden heba olabiliyor. Bunun yaşanmaması için, öğrenciler sınavdan çıkmadan önce sınav kağıdında işaretlediği cevaplar ile kağıda kodladığı cevapları kontrol etmeli.

Sınavda üç yanlış bir doğruyu götüreceği için öğrencilerin bilmediği soruları işaretlememesi öneriliyor. Böyle durumlarda, şıklardan giderek sorunun cevabını bulmak da mümkün.

Sınava daha iyi konsantre olmak için arada bir dinlenmek, masada hep aynı pozisyonda oturmamak yararlı olabiliyor.

İki sınav arasında verilen süre içerisinde sınavda çıkan soruları tartışmak yerine hava almak, bir şeyler atıştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek öğrenciler için daha faydalı.

Aynı zamanda sınav sonucuyla ilgili herhangi olumsuz bir düşünceye kapılıp sınava önyargılı girmemek gerekiyor.

Sınav hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

  •  Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı halde öğrencinin sınava girmesi,
  • Cevap kağıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
  • Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
  • Cevap kağıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
  • Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
  • Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
  • Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
  • Öğrencinin sınav evrakına zarar vermesi durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılıyor.

Kaynak: TRT Haber