5. Sınıflar

İlkokuldan ortaokula geçilen bu önemli dönemde öğrencilerimizin yeni bir sisteme alışması zaman almaktadır. Bunun için branş öğretmenlerinin desteği ile bu sürece uyum sağlamalarını destekliyoruz.

6. Sınıflar

Öğrencilerimizin çocukluktan ergenliğe geçtiği bu önemli dönemde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak eğitim planlamalarımızı yapıyoruz.

7. Sınıflar

Çalışma disiplini kazanılması, ders çalışma düzeninin oluşabilmesi, düzenli kitap okuma alışkanlıklarının sistematik hale getirilmesi için bu yıl düzenli kontrol mekanizması olan rehberlik çalışmaları ve ders çalışma programı gerçekleştiriyoruz.

8. Sınıflar

Bir meslek seçme kaygısının en fazla hissedildiği ilk dönemlerdir. Bunu göz önünde bulundurarak Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak onların doğru hedefler seçmelerini destekliyoruz.