5. Sınıflar

İlkokuldan ortaokula geçilen bu önemli dönemde öğrencilerimizin yeni bir sisteme alışması zaman almaktadır. Bunun için branş öğretmenlerinin desteği ile bu sürece uyum sağlamalarını destekliyoruz.

Süre:
40 Hafta

İlkokuldan ortaokula geçilen bu önemli dönemde öğrencilerimizin yeni bir sisteme alışması zaman almaktadır. Bunun için branş öğretmenlerinin desteği ile bu sürece uyum sağlamalarını destekliyoruz.

 Okul puanının daha da önem kazandığından öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmelerini sağlıyoruz.

 Ezbere bilgi aktarımı yerine yaratıcı düşüncelerini geliştirici etkinlikler yaparak bilgiyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz.

 Problemi analiz etme, problemi anlama, problemi çözme süreçlerinde matematikte etkinlik, fen ve teknoloji de deney yapma yöntemlerini kullanıyoruz.

 Yaparak, yaşayarak öğrenmenin kalıcı bilgide önemli bir rolü olduğunu biliyor ortaokulun temeli olan bu yılda tüm branş eğitim planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.

 Öğrencilerimizi çok yönlü düşünme becerilerinin gelişimini hedefliyoruz. Bunun için okul ödevlerinin yanında test çözümleri, konu anlatımları, birebir çalışma programlarını uyguluyoruz.

 

Çalışma Programı:

  • Günlük Ödevler
  • İngilizce
  • Matematik
  • Fen ve Teknoloji
  • Türkçe
  • Sosyal Bilgiler
  • Drama-Resim-Akıl Oyunları