2. Siniflar

2. Sınıf Öğrencilerimizin hızlı ve anlayarak okuma, işlem ve problem çözme becerilerinin geliştirildiği bir dönemdir.

Süre:
40 Hafta

2. Sınıf Öğrencilerimizin hızlı ve anlayarak okuma, işlem ve problem çözme becerilerinin geliştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerimize verimli ders çalışabilme becerilerinin gelişmesine destek veriyoruz.

 Günlük ödev yapma ve kontrolü,

 Anlaşılamayan konuların tekrarı,

 Bireysel eksikliklerin giderilmesi,

 Ödev hazırlama, raporlama ve sunumu ile ilgili etkinliklerin yapılmasını amaçlıyoruz.

 Yaratıcı drama etkinliklerimizle öğrencilerimizin bireysel özelliklerini tanıyabilme, dikkatini kişi, nesne, durum üzerine yoğunlaştırabilme ve güven duygularını geliştirmeye yönelik hedefler belirliyoruz.

 

Çalışma Programı:

  • Günlük Ödevler
  • İngilizce
  • Okuma anlama çalışmaları
  • Drama-Resim-Akıl Oyunları