12. Sınıf

TYT ve AYT hazırlık programlarını sayısal, Eşit ağırlık, Sözel ve Dil alanlarının ders dağılımları, test ağırlıklarını dikkate alarak hazırlıyoruz.

TYT ve AYT hazırlık programlarını sayısal, Eşit ağırlık, Sözel ve Dil alanlarının ders dağılımları, test ağırlıklarını dikkate alarak hazırlayıp, nicelikten çok niteliğe yani, amaca ve hedefe uygun programlarla öğrenciye zaman ve emek kaybettirmeden üniversiteye hazırlanmalarını sağlamaktır.

  • sınıftan devam eden sürecin sürekliliğini sağlamak.
  • Zihinsel ve bedensel gelişime uygun psikolojik destek verilmesi.
  • Öğrenme ve ders çalışma zamanlarının planlanması
  • Üniversiteye hazırlık amaçlı bilgilendirme ve motivasyon sağlanması.
  • Bilinç ve hedef belirleyici bir tutum ve tavırla öğrencileri mesleki bilgilerle donatmak.